"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[05 ก.ย. 2562]

คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียด :

ทศบาลเมืองแม่เหียะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ในการการอบรม หลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่8
.. ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ และลดใช้กระดาษ.. จนเห็นเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับอปท.อื่นๆ


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง