"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[08 ก.ย. 2562]

ทม.แม่เหียะ จัดกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายละเอียด :
วันที่ 8 ก.ย. 62 ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการมหัศจรรย์วันครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีครอบครัวใน ต.แม่เหียะ เข้าร่วมกว่า 150 ครอบครัว โดยจัดให้มีฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน เน้นการสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการเด็กและกิจกรรมครอบครัว เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม สร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัวผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ กล่าวว่า ทม.แม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน สู่ท้องถิ่น และในทุกวันนี้ สภาวะสังคมในปัจจุบัน ยาเสพติดเข้ามามีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยจัดทำโครงการมหัศจรรย์วันครอบครัวขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก การสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การคิดดี ทำดี เกื้อหนุนในสถาบันครอบครัว ตลอดจนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้ลดความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด ลดอัตราการเจ็บป่วยอันเกิดจากการติดสารเสพติด อีกด้วยภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง