"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[12 พ.ย. 2562]

นักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เมืองแม่เหียะ พกปากกาเข้าห้องสอบ พร้อมทั้งจัดการสอบทันที หลังจบภาคเรียนที

รายละเอียด :
โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการจัดการสอบวัดผลผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ “Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ” ปีที่2 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สถานีวิทยุ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากมีการเรียนการสอน ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. เมื่อจบภาคเรียนที่ 1จึงจัดให้มีการสอบวัดผลขึ้น โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมสอบครั้งนี้กว่า 200 คน


นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากมีโครงการ “Maehia Model” นำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ และได้รับจากตอบรับที่ดีในปีที่ 1 จึงได้ขยายผลสู่เครือข่ายผู้สูงอายุทางอากาศ นำร่องทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้จัดทำข้อมูลต่าง ๆ 
โดยทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหลักสูตร ภายใต้โครงการ “สูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น” ครั้งนี้เป็นปีที่2 ที่ได้ดำเนินการ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุทางอากาศ ระดับประเทศ และได้กำหนดวิทยากรและดำเนินการ ประสานหารือทุกฝ่าย เดินหน้าผลิตเนื้อหาผ่านทางรายการวิทยุให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 100 คน ได้รับฟังเพื่อประเมินผลความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้


ซึ่งปีนี้ กำหนดหลักสูตร ออกเป็น 3 ภาคเรียน ผ่านการเรียนการสอน โดยภาคเรียนที่ 1 เน้นเรื่อง วิถีล้านนา ธรรมะศึกษา ภาคเรียนที่ 2 เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 3 เน้นเรื่อง สิ่งที่ผู้สูงอายุควรรู้ สุขภาพ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละ 8 ตอน และมีการสอบ 1 ครั้งหลังจบแต่ละภาคเรียน เพื่อป้องกันการลืมของผู้สูงอายุ


วมถึงเป็นการพัฒนาสมองผู้สูงอายุ ป้องกันโรคสมองเสื่อม สำหรับการสอบในครั้งนี้ กำหนดข้อสอบออกเป็น 40 ข้อ ผู้สูงอายุต้องผ่านการประเมิน 20 ข้อขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นกรณีศึกษานำร่องสู่การพัฒนาและขยายผลต่อไป โดยมีการนำเสนอผ่านทางวิทยุ ม.ก. ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2562 ทุกวันอังคาร เวลา 16.00 น. – 16.30 น. ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. และ Facebook


เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่สามารถ รีรันได้ทั้งภาพและเสียง โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับวิทยุ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของการเรียน การสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ในประเทศไทยด้วย

ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง