"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[21 มิ.ย. 2563]

เทศบาลเมืองแม่เหียะ มอบถุงน้ำใจ ส่งความห่วงใยสู่ประชาชนครอบคลุมทั้งตำบล

รายละเอียด :

วันนี้ (21 มิ.ย. 63) ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกันนำถุงน้ำใจ ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และเครื่องบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 1289 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากการลงทะเบียนผ่านระบบ ThaiQM ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยผ่านคณะกรรมการคัดกรองระดับตำบล เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

สำหรับในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองแม่เหียะ ในช่วงที่ผ่านมานั้น มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนมากพอสมควร จะเห็นได้จากการที่มีผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและขอรับการช่วยเหลือจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19ในเขตตำบลแม่เหียะ และบางครัวเรือนต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้ประสานงานไปยังภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายสู่ประชาชนบ้างแล้ว 

แต่หลังจากตรวจสอบในระบบข้อมูล ในฐานระบบผู้ขอรับการช่วยเหลือยังมีจำนวนมาก จึงได้กระจายสอบถามข้อมูลและคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น โดยจัดให้มีคณะกรรมการคัดกรองระดับ หมู่บ้านสู่การคัดเลือกระดับตำบล จึงนำไปสู่การนำถุงน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เทศบาลบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

โอกาสนี้ นายธวัฒน์ ยอดใจ ได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่ด้วยการตรวจสอบที่รัดกุม อยากให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน ก็ค้นพบว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่ยังมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ และต้องการความช่วยเหลือ โดยได้มอบหมายให้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกระจาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และกำหนดระยะห่างของประชาชนในการรับของบริจาค พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 370,445 ครั้ง