"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[03 ก.ค. 2563]

ปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ Covid-19

รายละเอียด :

อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ ทม.แม่เหียะ ส่งเสริมประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ Covid-19 หวังสร้างความมั่นคงทางอาหา

วันที่ 3 ก.ค. 2563 ที่ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ Covid-19 ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาดหวังให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน และประชาชนเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ/ ตำบล/หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตโรคไวรัส Covid-19 ที่ระบาดในปัจจุบัน มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการกินก็นำไปขาย หรือแบ่งปันกันในชุมชน เป็นความสุขเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในทุกๆวัน ตามแนวคิด “อิ่มท้อง อิ่มใจ ประหยัด แถมด้วยรายได้และมิตรไมตรี”


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง