"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[04 มี.ค. 2562]

โครงการสร้างชุมชนสุขภาพดี

รายละเอียด :

โครงการสร้างชุมชนสุขภาพดี

   วันที่ 4 เดือน มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างชุมชนสุขภาพดี ให้กับแกนนำสุขภาพและประชาชนทั่วไป ในตำบลแม่เหียะ จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 150 คน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 127 คน และจากการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในการสร้างสุขภาพดีและทักษะการออกกำลังกายของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง