"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[08 ก.พ. 2564]

บรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี2564

รายละเอียด :
บรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี2564
มีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน  39  ท่าน แบ่งเป็น
- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน
- สมาชิกสภาเทศบาล  3  เขตเลือกตั้ง  
    เขตที่ 1 จำนวน  12 ท่าน 
    เขตที่ 2 จำนวน  12 ท่าน
    เขตที่ 3 จำนวน  13 ท่าน

รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 354,758 ครั้ง