"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[06 ต.ค. 2564]

ทม.แม่เหียะ รับโล่รางวัลที่ 2 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดดเด่น ระดับประเทศ

รายละเอียด :
ทม.แม่เหียะ รับโล่รางวัลที่ 2 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดดเด่น ระดับประเทศ
.
(6 ต.ค.64) เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500,000 บาท จากสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะเป็นผู้เข้ารับโล่รางวัล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการและพนักงานในเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมแสดงความยินดี
.
โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนารายได้ โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเทศบาล และเป็นการสร้างเครื่องมือในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการทำงาน เพื่อนำรายได้มาพัฒนาสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปอย่างยั่งยืน

รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 377,825 ครั้ง