"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[12 ต.ค. 2564]

ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง มาตรการจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด :
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง มาตรการจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ หรือ NBT เชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom
.

รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 377,825 ครั้ง