"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[24 ธ.ค. 2564]

ให้การต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียด :
นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
พร้อมด้วยนายสมบุญ หิรัณยโชติ 
ท่านปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจ
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของเทศบาบเมืองแม่เหียะ 
พร้อมให้กำลังข้าราชการ พนักงานในการทำงานอีกด้วย????????
ทั้งนี้มี นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานแก่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ และคณะ ????????️‍♂️

รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง