"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[08 ก.พ. 2564]

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่เหียะ

รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่เหียะ

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่เหียะ


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 354,758 ครั้ง