"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[30 ก.ย. 2562]

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด :

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  • จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2562
  • จัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ใน 10 หมู่บ้าน วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.

รายการ

สุนัขมีเจ้าของ

สุนัขไม่มีเจ้าของ

แมวมีเจ้าของ

แมวไม่มีเจ้าของ

รวม

จำนวนสัตว์ควบคุม (ตัว)

1835

253

1,153

248

3,489

จำนวนที่ได้รับวัคซีน (ตัว)

1,573

198

1,202

98

3,071

รวม

2,088

1,401
ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง