"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[17 ธ.ค. 2561]

โครงการอบรมให้ความรู้ภาวะมลพิษทางเสียงและตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

รายละเอียด :

โครงการอบรมให้ความรู้ภาวะมลพิษทางเสียงและตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

 

  • กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแม่หียะร่วมกับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซนเตอร์ ดำเนินการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาวะมลพิษทางเสียงและตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง