"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[21 ม.ค. 2564]

สำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

รายละเอียด :

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201106123008.pdf  

2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201008135910.pdf  

3 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20210117214429.pdf  

#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส 

#เลือกตั้งท้องถิ่น 

#เลือกตั้งเทศบาล 

#สำนักประชาสัมพันธ์กกต 

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 354,758 ครั้ง