"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[30 มี.ค. 2563]

โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำศาสนา

รายละเอียด :

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ดำเนินการจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำศาสนาขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิที่ดีและได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 377,825 ครั้ง