"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[23 ต.ค. 2562]

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร

รายละเอียด :

ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกเครือข่าย ในเทศบาลเมืองแม่เหียะ รวมถึงประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสมัครเป้น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 377,825 ครั้ง