"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[04 ส.ค. 2564]

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา

รายละเอียด :

ประกาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าเล่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 377,825 ครั้ง