"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[06 ม.ค. 2559]

วัดอุโบสถ

รายละเอียด :
ตั้งอยู่เลขที่ 67 บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 5 ไร 2 งาน 58 ตารางวา โฉนดเลขที่ 40445 และมีที่ดินธรณีสงฆ์อีกหนึ่งแปลง เนื้อที่ 3 งาน 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 40446 มีศาสนวัตถุ ประกอบด้วย อุโบสถที่เก่าแก่อายุกว่า 150 ปี


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง