"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

คณะผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารฯ 053-276491 ต่อ 886

-อยู่ระหว่างการสรรหา-

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 354,508 ครั้ง